Giới thiệu về nhà trường

Trường Tiểu học Hùng Vương huyện Cư Jút được thành lập theo Quyết định số…./QĐ-UBND, ngày…/ tháng 07 năm 2011.

Trường đóng chân trên địa bàn Thôn 9 xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Trường có tổng diện tích khuôn viên….